Offerta2018-07-12T11:37:34+00:00

Offerta

Pacchetto weekend per due persone!

Aperitivo di benvenuto

2x sistemazione in camera superior

2x pernottamento con colazione

coccole individuali nel wellness per tre ore

PREZZO: 177 € per due persone! Valido dal 1.1.2017 in poi!

Contatti
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Passate la Pasqua in fattoria

2x pernottamento a mezza pensione

colazione di Pasqua

1x giornaliero per le piscine delle Terme Olimia

ricerca delle uova pasquali

PREZZO: 192 € per due persone

Contatti
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Okoljska politika2018-01-29T11:28:41+00:00

Okoljska politika

Turistična kmetija Marjanca

Okolju prijazna kmetija v bližini Rogaške Slatine

Turistična kmetija Marjanca leži blizu znanega zdravilišča Rogaška Slatina, na vrhu pobočja, od koder seže pogled daleč v dolino in na sosednje vrhove; naši gostje se kar ne morejo naveličati čudovitih razgledov na vse štiri strani neba, ki jih ponuja v vseh letnih časih naša lokacija.

Naša kmetija pa ni privlačna le zaradi razgleda, temveč tudi zato, ker smo se zavezali okolju prijaznemu delovanju. To pomeni, da v skladu s svojo politiko družbeno odgovornega ravnanja ne skrbimo le za dobro počutje gostov, temveč poskušamo svoje storitve stalno izboljševati tako, da sledimo načelom trojnega izida – toje na način, ki je prijazen tudi

 1. do narave,
 2. do naših pomočnikov, ki občasno pomagajo na kmetiji, do naših gostov in do lokalne skupnosti (socialno okolje) in do
 3. ekonomskega vidika poslovanja.

V skladu s takšno filozofijo poslovanja kmetija smo se odločili, da za svojo kmetijopridobimo certifikat EU za okolje za turistične nastanitve, poljudno znanega kot eko marjetico.

Okoljsko politiko kmetije tvori pet poglavij ravnanja, ki se nanašajo tako na zaposlene kot na naše goste, in sicer:

 1. varčevanje z energijo,
 2. ustrezno ravnanje z vodo in z odpadno vodo,
 3. preprečevanje nastanka odpadkov in njihovo ločevanje,
 4. čim manjša uporaba kemikalij ter
 5. odgovoren odnos do fizičnega in socialnega okolja.

Člani družine na kmetiji imamo še več zadolžitev: prizadevamo si za ekološko ravnanje v sklopu splošnega managementa, npr. odločanje o tem, da nabavljamo čim več izdelkov (npr. papirnati izdelki, čistila, kozmetika ipd.), ki so prav tako dobili okoljski certifikat. To pomeni, da so prijazni okolju, s tam pa tudi niso nevarni za ljudi, ki jih uporabljajo.

Ekološko poslanstvo kmetije je omogočati svojim obiskovalcem okolju nadpovprečno prijazno bivanje v neokrnjeni naravi. Večino hrane, ki jo gostom ponujamo, pridelamo sami (že po zakonu mora biti tega vsaj 80 %), za ostale izdelke pa se trudimo, da vključimo lokalne dobavitelje in tko skrbimo za trajnostni razvoj destinacije.

Naša naloga je tudi vzgojna, zato tudi svoje goste seznanjamo s pravili ekološkega managementa in jih povabimo, da si v času bivanja vzamejo čas, se o okoljskih ukrepih podučijo in jih privzamejo. Naša okoljska politika sega zato tudi na področje izobraževanja družinskih članov in občasnih pomočnikov pri delu tako, da znamo vsi usmerjati goste in sokrajane ter širšo javnost k skrbi za okolje in k družbeno odgovornemu ravnanju.

1.NAČELA EKOLOŠKEGA DELOVANJA TURISTIČNE KMETIJE MARJANCA

Ekološka politika kmetije temelji na petih načelih: na zagotavljanju zdravja in zdravega okolja, na upoštevanju zakonodaje, na preprečevanju, na stalnih izboljšavah ekološkega delovanja ter na zavezanosti zaposlenih in obiskovalcev k varovanju okolja.

Načelo 1: spoštovanje zakonodajnih okvirov

Zavezujemo se k spremljanju in vestnemu izpolnjevanju vseh zakonov in zakonodajnih norm

na področju odgovornega ravnanja z okoljem tako na ravni EU kot na državni in lokalni ravni. Pri tem smo si zadali med nalogami tudi to, da igramo v lokalnem okolju pogosto tudi vlogo pionirjev, ki orjejo okoljsko ledino v dobrobit skupnosti – kot prva nastanitev v Rogaški Slatini smo se odločili pridobiti eko marjetico.

Načelo 2: preventivno delovanje

Na kmetiji uresničujemo to načelo z vključevanjem ekologije v vse delovne procese in v naše razvojne načrte. Zavezali smo se k renoviranju in obnavljanju potrošniškega materiala z okolju in ljudem prijaznimi sredstvi – s tem zmanjšujemo nastajanje odpadkov. Kadar nastane pri nas leseni odpad, izdelke uporabimo kot kurjavo, sicer pa premislimo že pri nabavi, kaj naročati in pri kom, da odpadki sploh ne nastanejo.

Načelo 3: Zagotavljanje varnosti in zdravja

V kmetiji vemo, da je zdravje človekovo največje bogastvo in da ga moramo zato postavljati pri svojem poslovanju na prvo mesto tako pri naših gostih kot pri naši družini, naših živalih in tudi pri delu na polju.. Zavedamo se, da lahko zdravje ohranimo in krepimo le v zdravem okolju, zato se trudimo, da uporabljamo in nabavljamo, če je le možno, naravne materiale, ekološko neoporečna čistila in da skrbimo za ohranjanje zdravega okolja za prihodnje generacije.

K temu sodi tudi to, da goste spodbujamo k aktivnostim (pohodništvo, kolesarjenje) in h gibanju v regiji brez uporabe motornih prevoznih sredstev (da koristijo ali javna prevozna sredstva ali pa najamejo kolo). Nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti v naši bližini smo opisali v brošurici »Koristne informacije za goste«, s katero jih vabimo v okolico kmetije.

Načelo 4: stalno dopolnjevanje ukrepov, ki varujejo okolje

Na področju ravnanja z okoljem skrbimo za stalno dopolnjevanje obstoječega okolju prijaznega sistema ravnanja. Vse vrste porabe (elektrika, voda, čistila ipd.) redno spremljamo, preučujemo in primerjamo z dobrimi praksami ekoloških ponudnikov. Kjer je le možno, nabavljamo najbolj okolju prijazna sredstva, ki omogočajo ekološko in hkrati finančno vzdržno delovanje kmetije. Zbiramo ideje, kaj bi lahko še spremenili na bolje in to zapišemo v svoj dokument »Okoljski ukrepi za tekoče in naslednje leto«.

Načelo 5: osveščenost zaposlenih in njihova zavezanost k okoljskemu ravnanju

Pri uresničevanju okoljske politike so udeleženi vsi člani družine in tudi zunanji sodelavci. O svoji naravnanosti k okolju prijaznemu delovanje obveščamo tudi svoje dobavitelje – če se našim potrebam po okolju čim bolj prijaznim izdelkom ne morejo prilagoditi, se bomo v prihodnje odločali tudi za to, da katerega od njih nadomestimo z okolju bolj prijaznimi. Zaenkrat pa se trudimo, da postane kolju prijazno razmišljanje vsaj delno tudi del njihove poslovne filozofije.

2.Principi okoljske politike po posameznih področjih

2.1 Odpadki

Na turistični kmetiji Marjanca si nenehno prizadevamo za zmanjševanje nastanka odpadkov. S pisnimi in ustnimi obvestili aktivno spodbujamo goste, da se nam pri tem pridružijo. Sledimo politiki treh P:

 1. porabiti manj,
 2. ponovno uporabiti in
 3. predelati (reciklirati).

Zmanjšujemo količino embalaže in drugih odpadkov – med drugim tako, da kupujemo čim več izdelkov v povratni ali biorazgradljivi embalaži (npr. vrečke iz celuloze), izdelke za večkratno uporabo ali pa izdelke, ki povzročijo minimalno količino odpadkov.

Ta cilj uresničujemo z doslednim ločevanjem različnih vrst odpadkov in s ponovno –nekoliko drugačno – uporabo odsluženih izdelkov (izločene rjuhe npr. kot krpe za čiščenje) in z recikliranjem. Redno zbiramo biološke odpadke, ki jih še isti dan uporabimo kot krmo za živali na kmetiji – pri nas ni hrane, ki bi jo metali proč. Ločeno pa zbiramo steklo, embalažo ter nevarne odpadke in k sodelovanju pri tem vabimo tudi svoje goste.

Delovne verzije dokumentov tiskamo tako, da porabimo čim manj papirja in tiskarskega črnila (dvostransko, vključeno imamo funkcijo za varčevanje črnila). Kadar ostane papir na eni strani nepopisan, ga uporabimo za zapiske ali pa ga damo v otroški kotiček kot papir, na katerem ustvarjajo otroci.

Člani družine so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah steklo, embalaža, nevarni odpadki, papir, baterije, akumulatorji, tonerji in črnila, farmacevtski proizvodi, kozmetika in varčne žarnice.

Če bi imeli kdaj novozaposlene, bi jih usposobili za ločevanje vseh vrst odpadkov v roku najkasneje dveh tednov od nastopa dela. Družinskim članom in občasnim pomočnikom na kmetiji pa omogočimo tekoče in sprotno seznanjanje z novostmi in napredkom tehnologije ukrepov ekološkega managementa, ki jih uvajamo na kmetiji.

2.2 Voda

Ker se zavedamo, da je voda vir življenja in največje bogastvo našega planeta, skrbimo za čim manjšo porabo pitne vode. Za sanitarne potrebeuporabljamo vodo iz javnega vodovoda, ki je primerna tudi za pitje, zato goste pozivamo, da z njo varčno ravnajo.

Posebno pozornost namenjamo času zalivanja cvetja ob hiši, ki je zgodaj zjutraj ali pa po sončnem zahodu.

Goste vzpodbujamo k varčevanju z vodo tako, da pomagajo zmanjševati količino perila, ki ga dnevno operemo s ponovno rabo brisač in posteljnine.

Goste in zaposlene prosimo za sodelovanje pri ustreznem ravnanju z odpadno vodo: v WC školjke ne mečemo odpadkov kozmetike, olj ali trdnih odpadkov, ki bi lahko zamašili odtoke ali onesnažili podtalnico. V ta namen imamo v kuhinji tudi nameščene lovilce maščobe.

2.3 Čistila in dezinfekcijska sredstva

Na kmetiji smo v menjavi večine čistilnih sredstev za taka, ki imajo ali okoljski certifikat ali pa jih nadomeščamo s sodo bikarbono in alkoholnim kisom, ki ju uporabljamo v vse večji meri tudi za razkuževanje namesto sintetičnih dezinfekcijskih sredstev.

Kadar in kjer je le možno, čistimo mehansko in s čistili, ki so okolju prijazna, kot sta kis in soda bikarbona. Dezinficiramo le sanitarije in dobropočutni center, k čemur nas obvezuje zakon. Oboje očistimo s sodo bikarbono.

Pri uporabi čistilnih sredstev in sredstev za razkuževanje upoštevamo priporočene količine, ki so označene na embalaži. Ker je na širšem območju Rogaške Slatine voda zelo trda, imamo lastno napravo za mehčanje vode, zato domači vemo, da uporabljamo pralna in čistilna sredstva varčno- Goste pa o tem obveščamo v brošuri, ki smo jo uredili za njih.

2.4 Energija

Varčujemo z energijo za kurjavo in hlajenje: goste pozivamo in tudi sami izklapljamo pozimi radiator oziroma poleti klimo, če je okno odprto, gotov pa ni v sobi.

Varčujemo tudi z električno energijo: na več mestih se luči prižigajo in ugašajo samodejno ob zaznavi gibanja. Goste pa prosimo, da izklapljajo luči ob odhodu iz prostora (npr. iz kopalnice v sobo).

2.5 Splošni management (npr. politika nabave)

Odgovorno do okolja si prizadevamo ravnati tudi pri nabavi določenih dobrin: tako npr. delno uporabljamo za tiskanje recikliran papir. V sklopu ukrepov splošnega managementa si za vsako leto zadamo neki večji cilj:

 • v lanskem in letošnjem letu smo na vseh pipah pri umivalnikih namestili perlatorje, ki omejujejo pretok vode na 6 litrov na minuto.
 • V letošnjem letu smo se vsi, ki delamo na kmetiji, udeležili delavnice na temo družbeno odgovornega ravnanja (predstavitev meril okoljske marjetice).

3.Delovanje v lokalnem in širšem slovenskem okolju

Na kmetiji smo se odločili, da svojo pripadnost lokalnemu okolju pokažemo tako, da bomo pri družbeno odgovornemu ravnanju sodelovali z lokalnimi oblastmi, združenji in posamezniki. To podjetniško filozofijo bomo uresničevali na področju vzgojne dejavnosti v lokalnem okolju tko, da bomo lokalnemu vrtcu ponudili sodelovanje po motu: »Česar se Janezek nauči, to Janez zna« ter otroke iz vrtca povabili na učno uro, kako pomembno je ugašanje luči, varčevanje z vodo, zalivanje ob pravem času ipd. – torej jim bomo pokazali praktična znanja, ki jih lahko otroci hitro usvojijo in začnejo izvajati doma.

4.Izobraževanje/osveščanje zaposlenih in zainteresiranih

4.1 Politika izobraževanja in osveščanja zaposlenih na področju ekologije

Naš priročnik z navodili za ekološko ravnanje gostov je sočasno namenjen tudi zaposlenim. Morebitnim novozaposlenim pa bi okolju prijazno delovanje razložili čim prej, najkasneje pa v dveh tednih od zaposlitve. Povedali bi jim, kako varčujemo z elektriko, energijo in vodo ter kako ločujemo odpadke. Prav tako bi jih poučili o rabi kemikalij (čistil). Usposabljanje za pomoč na turistični kmetiji bi prevzela gospodinja, novozaposlena oseba bi jo nekaj dni spremljala pri vseh opravilih, dokler postopkov ne bi obvladala.

4.2 Posredovanje znanja zunanjim déležnikom

Člani naše družine in občasni pomočniki:

 • so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah biološki odpadki, papir, steklo, embalaža ter nevarni in posebni odpadki (npr. varčne sijalke, odpadno olje, baterije, akumulatorji, plinske jeklenke, farmacevtski proizvodi, kozmetika ter tonerji in črnila);
 • se sproti seznanjajo z novostmi na področju ekološkega managementa, kadar jih uvajamo na kmetiji;
 • so tekoče seznanjeni z novostmi na področju varčevanja z energijo (električna energija ter energija za ogrevanje/hlajenje) ter uporabe alternativnih virov energije (biomasa);
 • po potrebi osveščamo goste ter pripadnike lokalne in širše javnosti o ukrepih ekološkega managementa ter o koristih varčevanja z energijo in vodo (prihranki).
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
La fattoria2018-02-02T13:54:10+00:00

La fattoria

La nostra fattoria è il luogo ideale per chi che ama la pace e la bellezza della natura, con una splendida vista da Boč al monte Donačka sul lato est, e ad ovest, con il bel tempo, con vista fino alle Alpi Kamnik-Savinja.

Offerta per i bambini

Tutti i bambini che soggiorneranno da noi potranno aiutare nelle attività agricole e domestiche, come ad esempio:

 • dar da mangiare agli animali
 • cercare e raccogliere le uova di gallina,
 • aiutare a infornare il pane che fa nostra nonna.

Avranno la possibilità di suonare piccoli strumenti ritmici, perché la signora Tina sa suonare il piano e la chitarra, e canteranno e impareranno canzoncine.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Galleria2018-08-14T10:37:41+00:00

Galleria

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
A casa2018-08-14T09:57:28+00:00

Notizie

Notte magica al lume di candela

1x sistemazione in camera superior

1x pernottamento con colazione per due persone

Coccole a due nel wellness per due ore

PREZZO: 121 € per due persone! Valido dal 1.1.2017 in poi!

Contatti
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Pacchetto per gli innamorati

2x pernottamento con colazione

2x cena romantica a due

relax di due ore nel wellness

OMAGGIO DA PORTARE A CASA

PREZZO: 227 € a coppia

Contatti
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Prezzi2018-07-12T10:35:43+00:00

Prezzi

Sistemazione

Sistemazione in camera Superior

24per persona

Pernottamento e prima colazione

26per persona

Studio appartamento

60al giorno

Sistemazione

Sistemazione in camera Superior

27 per persona

Pernottamento e prima colazione

28 per persona

Studio appartamento

65 al giorno
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Supplementi

Camera singola

40 al giorno

Prima colazione

6 al giorno

Prezzo

10 al giorno

Persona in più

15 al giorno

Tassa turistica

1,27 al giorno

Nel periodo dal 24.12 al 5.1 — i prezzi per l’alloggio aumentano del 20%!

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Benessere

Ingresso Centro Benessere individuale

55 per due persone

Ore aggiuntive al Centro Benessere

15
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Riduzioni per bambini

in camera con i genitori.

Fino ai 4 anni

Gratis!

Da 4-9 anni

50%

Da 9-12 anni

30%

Riduzioni per bambini

in camera con i genitori.

Fino ai 4 anni

Gratis!

Da 4-9 anni

50%

Da 9-12 anni

30%
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Benessere2018-08-14T09:57:29+00:00

Benessere

L’azienda Marjanca offre anche del Benessere individuale in un moderno Centro di Benessere. Il nostro Centro Benessere offre: sauna finlandese, sauna alle erbe, sauna a raggi infrarossi, vasca idromassaggio , percorso Kneipp e molto di più, ma questo deve rimanere una sorpresa. Il Centro Benessere della nostra azienda e’ aperta per i nostri ospiti e anche per visitatori giornalieri.

Sauna finlandese

La Sauna finlandese, ė la sauna originale, o propriamente detta, in cui la temperatura può raggiungere gli 70-100 °C, inducendo un’abbondante traspirazione della pelle, mentre l’umidità non supera il 10-20%, a parte quando si getta l’acqua sulle pietre. All’acqua vengono talora aggiunti olii essenziali a effetto balsamico come, ad esempio, essenze di pino o di eucalipto. Le stufe utilizzate possono essere a legna o elettriche. Tipicamente la pratica della sauna prevede di alternare a minuti nella sauna bagni in acqua fredda o docce fredde. Per i finlandesi la sauna è un luogo dove rilassarsi fisicamente e mentalmente, non è un lusso ma una necessità: la Sauna finlandese impedisce sia lo stress psicologico e fisico, ridurre il dolore e la tensione nei muscoli e articolazioni, migliora il funzionamento degli organi interni e migliora il benessere generale.

turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114220
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114151

Sauna infrarosso

Il piacevole calore dei raggi infrarossi, che penetra fino a 4 cm di profondità nel corpo e riscalda gli organi interni, ha un enorme effetto terapeutico sul corpo. Accelera la circolazione sanguigna e il metabolismo, aumenta in modo significativo il consumo di calorie. I raggi infrarossi contribuiscono anche per alleviare il dolore, a superare il mal di testa e la stanchezza e aiuta ai disturbi della memoria, la pressione sanguigna alta o bassa, perdita di appetito e costipazione. Il vantaggio della sauna infrarossi è anche che le temperature sono solo circa 50 a 60 gradi, quindi è una sauna conveniente e soprattutto sicura per le persone con problemi cardiovascolari.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Sauna alle erbe

La sauna alle erbe è simile alla sauna finlandese. La temperatura dell’aria è compresa tra i 40 e 50 gradi, l’umidità relativa è del 60 al 65 per cento. Nella sauna alle erbe i vapori i stanno lentamente entrando nella stanza e vengono mescolati con erbe come camomilla, lavanda, eucalipto menta. La sauna rilassa il sistema nervoso e dei muscoli, ha un effetto calmante, ma ha anche effetti positivi sul tratto respiratorio. A causa della bassa temperatura è ideale per coloro, che non tollerano le alte temperature.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Culinario2018-08-14T09:57:29+00:00

Culinario

Nella nostra azienda agricola, amiamo la cucina locale, e se la amate anche Voi, è certamente che Vi trovate sul posto giusto. Appena arrivati, Vi vizieremo con un aperitivo . Per il pranzo potete scegliere tra diversi menu . Prepariamo ogni giorno cibi freschi e chiediamo quindi di ordinare il cibo in anticipo.

I nostri piatti tipici sono: pane di grano alla nonna , salsiccia, cagna arrosto , crema di porri , coniglio in salsa alle erbe con strudel cotto di ricotta , gnocchi fatti in casa , Avvolto di ricotta e, naturalmente, torta di mele con mele locali.

Non dobbiamo ovviamente dimenticare l’ eccellente goccia di vino, che è stato raccolto e lavorato sotto le mani del maestro.

Nella nostra fattoria offriamo anche spazio per vari festeggiamenti. Possiamo ospitare fino a 60 ospiti insieme.
Per ulteriori informazioni compilate il modulo sottostante.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Contatto2018-08-14T09:57:29+00:00

Contatto

Benvenuti da noi. Siamo lieti che abbiate scelto la nostra fattoria.

Per effettuare una prenotazione compilate il modulo sottostante.

giorno di arrivo
giorno di partenza
scelta del pacchetto:
Richiedo la conferma della prenotazione:
via e-mailper telefono

Una volta inviata la richiesta riceverete in breve una risposta al vostro indirizzo e-mail.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Come arrivare

Direzione Maribor / Celje

Se venite dalla direzione Maribor e Celje, andate fino al incrocio del paese Podplat. NON SEGUITE le indicazioni per Kostrivnica, ma continuate sulla strada verso Rogaška Slatina.
Alla rotonda successiva, a Tekačevo prendete l’uscita in direzione Rogatec, Zagabria. Da questa rotonda, dopo circa 300 metri, vedrete l’avviso scritto Agriturismo Marjanca (seconda uscita a sinistra). Seguite le indicazioni per i boschi e dopo circa 500 metri siete arrivati​​.
Per ulteriore informazioni, cliccare sulla mappa qui sotto.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

I nostri certificati

Siamo orgogliosi della nostra valutazione a quattro mele, il più alto riconoscimento della qualità dei servizi negli agriturismo.

Per saperne di più

Sempre più destinazioni, fornitori, parchi e agenzie verdi vogliono avere un buon influsso sull’ambiente e sulla comunità locale. Potete fidarvi di chi ha ottenuto il riconoscimento SLOVENIA GREEN perché gode di una valutazione di qualità e sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.

Per saperne di più

Il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (fiore Ecolabel o margherita ecologica) caratterizza prodotti o servizi che soddisfano elevati standard ambientali ed elevati standard di utilità.

Per saperne di più
Wellness2018-07-12T17:05:13+00:00

Wellness

Der Bauernhof Marjanca bietet auch individuelles Wellness im modernen Wellnesscenter an. Im Wellness-Zentrum bieten wir Ihnen:Finnische Sauna, Kräuter-Sauna , Infrarot- Sauna, Whirlpool, Kneipp-Bad, und vieles mehr, welches aber eine Überraschung bleiben soll. Das Wellness- Zentrum auf unserem Bauernhof können sowohl Pensionsgäste wie auch Tagesgäste gerne in Anspruch nehmen.

Finnische Sauna

Die Finnische Sauna, ein Grundtyp einer Sauna mit hoher Temperatur (70 bis 100 Grad C) und niedriger Luftfeuchtigkeit (20% bis 5%). Auch in prähistorischen Zeiten, kannten die Menschen verschiedene Bäder, die wir heute als Vorboten der Sauna betrachten können. Die Sauna hat im 20. Jahrhundert einen wahren Boom erlebt, als die skandinavischen Länder ihre Tradition auf der ganzen Welt zu verbreiten angefangen haben.

Die Finnische Sauna verhindert sowohl psychischen und physischen Stress, verringert Schmerzen und Verspannungen in den Muskeln und in den Gelenken, verbessert die Funktion der inneren Organe und wirkt auf das allgemeine Wohlbefinden. Ausserdem verbessert das Saunen die Durchblutung. Das Saunen wirkt auch wie eine kosmetische Behandlung, da der Schweiß, der für die Sekretion von Salzen und toxischen Stoffen im Körper zuständig ist, austritt und somit den Körper reinigt und auch die Poren der Haut öffnet.

turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114220
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114151

Infrarote Sauna

Die behagliche Wärme von Infrarotstrahlen, die bis zu 4 cm tief in den Körper eindringt und die inneren Organe erwärmt, hat eine enorme therapeutische Wirkung auf den Körper. Sie beschleunigt die Blutzirkulation und den Stoffwechsel und erhöht somit den Kalorienverbrauch. Infrarot-Strahlen helfen auch zu einer schnelleren Erholung von Verletzungen, bei Kopfschmerzen und Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, bei zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck, Appetitlosigkeit und Verstopfung. Der Vorteil der Infrarot-Sauna ist auch, dass die Temperaturen nur etwa 50 bis 60 Grad Celsius erreichen, so dass diese Art von Sauna vor allem sicherer für Menschen mit Herz-Kreislauf-Probleme ist.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Kräutersauna

Die Kräutersauna hat Ähnlichkeit mit der finnischen Sauna. Die Temperatur der Luft liegt zwischen 40 und 50 Grad Celsius, die relative Luftfeuchte von 60 bis 65 Prozent. In der Kräutersauna werden sanfte Dämpfe langsam in den Raum gelassen und mit Kräutern wie Kamille, Lavendel, Eukalyptus-Minze vermengt, dadurch entspannt das Nervensystem und verspannte Muskeln werden locker, sie wirkt beruhigend, hat aber auch positive Auswirkungen auf die Atemwege. Aufgrund der niedrigen Temperatur der Kräutersauna, ist sie ideal für diejenigen, die hohe Temperaturen schlecht vertragen.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Aktuelle2018-08-14T09:57:28+00:00

Aktuelle

Wöchentliches Paket für zwei Personen

2x Übernachtung im Luxuszimmer

2x Übernachtung mit Frühstück

Individuales Verwöhnen-Lassen im Wellness für drei Stunden

PREIS: 177€ für zwei Personen! Gültig von 1.1.2017 weiter!

Kontakt
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Erleben Sie Ostern auf dem Bauernhof

2x Übernachtung mit Halbpension

1x Tageskarte fürs Schwimmbad in Terme Olimia

Ostereiersuche

PREIS: 192€ für zwei Personen

Kontakt
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Okoljska politika2018-01-19T13:42:35+00:00

Okoljska politika

Turistična kmetija Marjanca

Okolju prijazna kmetija v bližini Rogaške Slatine

Turistična kmetija Marjanca leži blizu znanega zdravilišča Rogaška Slatina, na vrhu pobočja, od koder seže pogled daleč v dolino in na sosednje vrhove; naši gostje se kar ne morejo naveličati čudovitih razgledov na vse štiri strani neba, ki jih ponuja v vseh letnih časih naša lokacija.

Naša kmetija pa ni privlačna le zaradi razgleda, temveč tudi zato, ker smo se zavezali okolju prijaznemu delovanju. To pomeni, da v skladu s svojo politiko družbeno odgovornega ravnanja ne skrbimo le za dobro počutje gostov, temveč poskušamo svoje storitve stalno izboljševati tako, da sledimo načelom trojnega izida – toje na način, ki je prijazen tudi

 1. do narave,
 2. do naših pomočnikov, ki občasno pomagajo na kmetiji, do naših gostov in do lokalne skupnosti (socialno okolje) in do
 3. ekonomskega vidika poslovanja.

V skladu s takšno filozofijo poslovanja kmetija smo se odločili, da za svojo kmetijopridobimo certifikat EU za okolje za turistične nastanitve, poljudno znanega kot eko marjetico.

Okoljsko politiko kmetije tvori pet poglavij ravnanja, ki se nanašajo tako na zaposlene kot na naše goste, in sicer:

 1. varčevanje z energijo,
 2. ustrezno ravnanje z vodo in z odpadno vodo,
 3. preprečevanje nastanka odpadkov in njihovo ločevanje,
 4. čim manjša uporaba kemikalij ter
 5. odgovoren odnos do fizičnega in socialnega okolja.

Člani družine na kmetiji imamo še več zadolžitev: prizadevamo si za ekološko ravnanje v sklopu splošnega managementa, npr. odločanje o tem, da nabavljamo čim več izdelkov (npr. papirnati izdelki, čistila, kozmetika ipd.), ki so prav tako dobili okoljski certifikat. To pomeni, da so prijazni okolju, s tam pa tudi niso nevarni za ljudi, ki jih uporabljajo.

Ekološko poslanstvo kmetije je omogočati svojim obiskovalcem okolju nadpovprečno prijazno bivanje v neokrnjeni naravi. Večino hrane, ki jo gostom ponujamo, pridelamo sami (že po zakonu mora biti tega vsaj 80 %), za ostale izdelke pa se trudimo, da vključimo lokalne dobavitelje in tko skrbimo za trajnostni razvoj destinacije.

Naša naloga je tudi vzgojna, zato tudi svoje goste seznanjamo s pravili ekološkega managementa in jih povabimo, da si v času bivanja vzamejo čas, se o okoljskih ukrepih podučijo in jih privzamejo. Naša okoljska politika sega zato tudi na področje izobraževanja družinskih članov in občasnih pomočnikov pri delu tako, da znamo vsi usmerjati goste in sokrajane ter širšo javnost k skrbi za okolje in k družbeno odgovornemu ravnanju.

1.NAČELA EKOLOŠKEGA DELOVANJA TURISTIČNE KMETIJE MARJANCA

Ekološka politika kmetije temelji na petih načelih: na zagotavljanju zdravja in zdravega okolja, na upoštevanju zakonodaje, na preprečevanju, na stalnih izboljšavah ekološkega delovanja ter na zavezanosti zaposlenih in obiskovalcev k varovanju okolja.

Načelo 1: spoštovanje zakonodajnih okvirov

Zavezujemo se k spremljanju in vestnemu izpolnjevanju vseh zakonov in zakonodajnih norm

na področju odgovornega ravnanja z okoljem tako na ravni EU kot na državni in lokalni ravni. Pri tem smo si zadali med nalogami tudi to, da igramo v lokalnem okolju pogosto tudi vlogo pionirjev, ki orjejo okoljsko ledino v dobrobit skupnosti – kot prva nastanitev v Rogaški Slatini smo se odločili pridobiti eko marjetico.

Načelo 2: preventivno delovanje

Na kmetiji uresničujemo to načelo z vključevanjem ekologije v vse delovne procese in v naše razvojne načrte. Zavezali smo se k renoviranju in obnavljanju potrošniškega materiala z okolju in ljudem prijaznimi sredstvi – s tem zmanjšujemo nastajanje odpadkov. Kadar nastane pri nas leseni odpad, izdelke uporabimo kot kurjavo, sicer pa premislimo že pri nabavi, kaj naročati in pri kom, da odpadki sploh ne nastanejo.

Načelo 3: Zagotavljanje varnosti in zdravja

V kmetiji vemo, da je zdravje človekovo največje bogastvo in da ga moramo zato postavljati pri svojem poslovanju na prvo mesto tako pri naših gostih kot pri naši družini, naših živalih in tudi pri delu na polju.. Zavedamo se, da lahko zdravje ohranimo in krepimo le v zdravem okolju, zato se trudimo, da uporabljamo in nabavljamo, če je le možno, naravne materiale, ekološko neoporečna čistila in da skrbimo za ohranjanje zdravega okolja za prihodnje generacije.

K temu sodi tudi to, da goste spodbujamo k aktivnostim (pohodništvo, kolesarjenje) in h gibanju v regiji brez uporabe motornih prevoznih sredstev (da koristijo ali javna prevozna sredstva ali pa najamejo kolo). Nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti v naši bližini smo opisali v brošurici »Koristne informacije za goste«, s katero jih vabimo v okolico kmetije.

Načelo 4: stalno dopolnjevanje ukrepov, ki varujejo okolje

Na področju ravnanja z okoljem skrbimo za stalno dopolnjevanje obstoječega okolju prijaznega sistema ravnanja. Vse vrste porabe (elektrika, voda, čistila ipd.) redno spremljamo, preučujemo in primerjamo z dobrimi praksami ekoloških ponudnikov. Kjer je le možno, nabavljamo najbolj okolju prijazna sredstva, ki omogočajo ekološko in hkrati finančno vzdržno delovanje kmetije. Zbiramo ideje, kaj bi lahko še spremenili na bolje in to zapišemo v svoj dokument »Okoljski ukrepi za tekoče in naslednje leto«.

Načelo 5: osveščenost zaposlenih in njihova zavezanost k okoljskemu ravnanju

Pri uresničevanju okoljske politike so udeleženi vsi člani družine in tudi zunanji sodelavci. O svoji naravnanosti k okolju prijaznemu delovanje obveščamo tudi svoje dobavitelje – če se našim potrebam po okolju čim bolj prijaznim izdelkom ne morejo prilagoditi, se bomo v prihodnje odločali tudi za to, da katerega od njih nadomestimo z okolju bolj prijaznimi. Zaenkrat pa se trudimo, da postane kolju prijazno razmišljanje vsaj delno tudi del njihove poslovne filozofije.

2.Principi okoljske politike po posameznih področjih

2.1 Odpadki

Na turistični kmetiji Marjanca si nenehno prizadevamo za zmanjševanje nastanka odpadkov. S pisnimi in ustnimi obvestili aktivno spodbujamo goste, da se nam pri tem pridružijo. Sledimo politiki treh P:

 1. porabiti manj,
 2. ponovno uporabiti in
 3. predelati (reciklirati).

Zmanjšujemo količino embalaže in drugih odpadkov – med drugim tako, da kupujemo čim več izdelkov v povratni ali biorazgradljivi embalaži (npr. vrečke iz celuloze), izdelke za večkratno uporabo ali pa izdelke, ki povzročijo minimalno količino odpadkov.

Ta cilj uresničujemo z doslednim ločevanjem različnih vrst odpadkov in s ponovno –nekoliko drugačno – uporabo odsluženih izdelkov (izločene rjuhe npr. kot krpe za čiščenje) in z recikliranjem. Redno zbiramo biološke odpadke, ki jih še isti dan uporabimo kot krmo za živali na kmetiji – pri nas ni hrane, ki bi jo metali proč. Ločeno pa zbiramo steklo, embalažo ter nevarne odpadke in k sodelovanju pri tem vabimo tudi svoje goste.

Delovne verzije dokumentov tiskamo tako, da porabimo čim manj papirja in tiskarskega črnila (dvostransko, vključeno imamo funkcijo za varčevanje črnila). Kadar ostane papir na eni strani nepopisan, ga uporabimo za zapiske ali pa ga damo v otroški kotiček kot papir, na katerem ustvarjajo otroci.

Člani družine so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah steklo, embalaža, nevarni odpadki, papir, baterije, akumulatorji, tonerji in črnila, farmacevtski proizvodi, kozmetika in varčne žarnice.

Če bi imeli kdaj novozaposlene, bi jih usposobili za ločevanje vseh vrst odpadkov v roku najkasneje dveh tednov od nastopa dela. Družinskim članom in občasnim pomočnikom na kmetiji pa omogočimo tekoče in sprotno seznanjanje z novostmi in napredkom tehnologije ukrepov ekološkega managementa, ki jih uvajamo na kmetiji.

2.2 Voda

Ker se zavedamo, da je voda vir življenja in največje bogastvo našega planeta, skrbimo za čim manjšo porabo pitne vode. Za sanitarne potrebeuporabljamo vodo iz javnega vodovoda, ki je primerna tudi za pitje, zato goste pozivamo, da z njo varčno ravnajo.

Posebno pozornost namenjamo času zalivanja cvetja ob hiši, ki je zgodaj zjutraj ali pa po sončnem zahodu.

Goste vzpodbujamo k varčevanju z vodo tako, da pomagajo zmanjševati količino perila, ki ga dnevno operemo s ponovno rabo brisač in posteljnine.

Goste in zaposlene prosimo za sodelovanje pri ustreznem ravnanju z odpadno vodo: v WC školjke ne mečemo odpadkov kozmetike, olj ali trdnih odpadkov, ki bi lahko zamašili odtoke ali onesnažili podtalnico. V ta namen imamo v kuhinji tudi nameščene lovilce maščobe.

2.3 Čistila in dezinfekcijska sredstva

Na kmetiji smo v menjavi večine čistilnih sredstev za taka, ki imajo ali okoljski certifikat ali pa jih nadomeščamo s sodo bikarbono in alkoholnim kisom, ki ju uporabljamo v vse večji meri tudi za razkuževanje namesto sintetičnih dezinfekcijskih sredstev.

Kadar in kjer je le možno, čistimo mehansko in s čistili, ki so okolju prijazna, kot sta kis in soda bikarbona. Dezinficiramo le sanitarije in dobropočutni center, k čemur nas obvezuje zakon. Oboje očistimo s sodo bikarbono.

Pri uporabi čistilnih sredstev in sredstev za razkuževanje upoštevamo priporočene količine, ki so označene na embalaži. Ker je na širšem območju Rogaške Slatine voda zelo trda, imamo lastno napravo za mehčanje vode, zato domači vemo, da uporabljamo pralna in čistilna sredstva varčno- Goste pa o tem obveščamo v brošuri, ki smo jo uredili za njih.

2.4 Energija

Varčujemo z energijo za kurjavo in hlajenje: goste pozivamo in tudi sami izklapljamo pozimi radiator oziroma poleti klimo, če je okno odprto, gotov pa ni v sobi.

Varčujemo tudi z električno energijo: na več mestih se luči prižigajo in ugašajo samodejno ob zaznavi gibanja. Goste pa prosimo, da izklapljajo luči ob odhodu iz prostora (npr. iz kopalnice v sobo).

2.5 Splošni management (npr. politika nabave)

Odgovorno do okolja si prizadevamo ravnati tudi pri nabavi določenih dobrin: tako npr. delno uporabljamo za tiskanje recikliran papir. V sklopu ukrepov splošnega managementa si za vsako leto zadamo neki večji cilj:

 • v lanskem in letošnjem letu smo na vseh pipah pri umivalnikih namestili perlatorje, ki omejujejo pretok vode na 6 litrov na minuto.
 • V letošnjem letu smo se vsi, ki delamo na kmetiji, udeležili delavnice na temo družbeno odgovornega ravnanja (predstavitev meril okoljske marjetice).

3.Delovanje v lokalnem in širšem slovenskem okolju

Na kmetiji smo se odločili, da svojo pripadnost lokalnemu okolju pokažemo tako, da bomo pri družbeno odgovornemu ravnanju sodelovali z lokalnimi oblastmi, združenji in posamezniki. To podjetniško filozofijo bomo uresničevali na področju vzgojne dejavnosti v lokalnem okolju tko, da bomo lokalnemu vrtcu ponudili sodelovanje po motu: »Česar se Janezek nauči, to Janez zna« ter otroke iz vrtca povabili na učno uro, kako pomembno je ugašanje luči, varčevanje z vodo, zalivanje ob pravem času ipd. – torej jim bomo pokazali praktična znanja, ki jih lahko otroci hitro usvojijo in začnejo izvajati doma.

4.Izobraževanje/osveščanje zaposlenih in zainteresiranih

4.1 Politika izobraževanja in osveščanja zaposlenih na področju ekologije

Naš priročnik z navodili za ekološko ravnanje gostov je sočasno namenjen tudi zaposlenim. Morebitnim novozaposlenim pa bi okolju prijazno delovanje razložili čim prej, najkasneje pa v dveh tednih od zaposlitve. Povedali bi jim, kako varčujemo z elektriko, energijo in vodo ter kako ločujemo odpadke. Prav tako bi jih poučili o rabi kemikalij (čistil). Usposabljanje za pomoč na turistični kmetiji bi prevzela gospodinja, novozaposlena oseba bi jo nekaj dni spremljala pri vseh opravilih, dokler postopkov ne bi obvladala.

4.2 Posredovanje znanja zunanjim déležnikom

Člani naše družine in občasni pomočniki:

 • so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah biološki odpadki, papir, steklo, embalaža ter nevarni in posebni odpadki (npr. varčne sijalke, odpadno olje, baterije, akumulatorji, plinske jeklenke, farmacevtski proizvodi, kozmetika ter tonerji in črnila);
 • se sproti seznanjajo z novostmi na področju ekološkega managementa, kadar jih uvajamo na kmetiji;
 • so tekoče seznanjeni z novostmi na področju varčevanja z energijo (električna energija ter energija za ogrevanje/hlajenje) ter uporabe alternativnih virov energije (biomasa);
 • po potrebi osveščamo goste ter pripadnike lokalne in širše javnosti o ukrepih ekološkega managementa ter o koristih varčevanja z energijo in vodo (prihranki).
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Über uns2018-01-19T14:57:04+00:00

Über uns

Unser Hof ist der ideale Ort für alle, die die Ruhe und Schönheit der Natur mit herrlichem Blick auf den Berg Boč und den Berg Donačka Gora im Osten und bei schönem Wetter auch im Westen einen herrlichen Blick bis hin zu den Savinja Alpen genieβen möchten.

Kinderangebot

Alle Kinder, die bei uns wohnen, können uns gerne bei der Arbeit auf dem Bauernhof und im Haushalt helfen.

Wir bräuchten Hilfe:

 • bei der Fütterung von unseren Tieren
 • beim Suchen und Sammeln von Hühnereiern
 • Unterstützung beim Brot backen, welches von unserer Oma zubereitet wird

Auβerdem werden alle die Möglichkeit haben, auf rhythmischen Instrumenten mit Frau Tina, die Klavier und Gitarre spielt, Lieder zu erlernen oder mit ihr zu singen.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Kulinarik2018-08-14T09:57:30+00:00

Kulinarik

Auf unserem Hof legen wir groβen Wert auf unsere lokale Küche, und wenn sie diese lieben, werden Sie sicherlich auf ihre Kosten kommen. Wir werden Sie schon bei Ihrer Ankunft mit einem Aperitif verwöhnen. Zum Mittagessen können Sie dann aus verschiedenen Menüs wählen. Wir bereiten täglich frische Lebensmittel zu und bitten Sie somit, das Essen im Voraus zu bestellen.

Zu unseren typischen Gerichten gehören: Weizenbrot aus Großmutter’s Zeiten , Haus-Wurst, Zickenbraten, Lauchcremesuppe , Kaninchen in Kräutersauce mit gekochtem Ricotta-Strudel , hausgemachte Gnocchi, Ricotta-Eingewickeltes und natürlich Apfelstrudel aus heimischen Äpfeln .

Wir dürfen natürlich auch nicht auf den edlen, hervorragenden Tropfen Wein, der unter den Händen des Meisters geerntet und verarbeitet wurde, vergessen, der die lokalen einheimischen Speisen auf seine Weise unterstreicht.

Auf unserem Bauernhof bitten wir auch Platz um verschiedene Feste zu feiern. Wir können bis zu 60 Gäste auf einmal empfangen.
Für weitere Informationen füllen Sie das untere Formular aus.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Kontakt2018-08-14T09:57:30+00:00

Kontakt

Willkommen bei uns zu Hause. Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Bauernhof entschieden haben.

Um eine Reservierung vorzunehmen, füllen Sie bitte das folgende Formular aus.

Anreise
Abreise
Wahl des Pakets:
Ich möchte die Buchung bestätigen:E-MailTelefonisch

Po oddaji povpraševanja boste na vaš email naslov v kratkem prejeli odgovor.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Wie kommen Sie zu uns

Richtung Maribor / Celje

Wenn Sie aus Richtung Maribor und Celje kommen, fahren Sie bis zur Kreuzung in Podplat. FOLGEN SIE NICHT dem Wegweiser für Kostrivnica, aber weiterhin der Strasse in Richtung Rogaška Slatina.
Im nächsten Kreisverkehr, in Tekačevo nehmen Sie die Ausfahrt in Richtung Rogatec, Zagreb. Von diesem Kreisverkehr werden Sie nach ca. 300 m die Tafel Touristischer Bauernhof Marjanca (zweite Abfahrt links) bemerken. Folgen Sie dem Wegweiser durch den Wald und nach ca. 500 m sind Sie bei uns angekommen.
Zur besseren Orientierung, klicken Sie auf die Karte, unten.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Gallerie2018-08-14T09:57:30+00:00

Gallerie

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Preisliste2018-07-12T10:34:58+00:00

Preisliste

Unterkunft

Übernachtung

24pro Person pro Tag

Zimmer mit Balkon

26pro Person pro Tag

Appartment

60pro zwei Personen pro Tag

Unterkunft

Übernachtung

27 pro Person pro Tag

Zimmer mit Balkon

28 pro Person pro Tag

Appartment

65 pro zwei Personen pro Tag
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Zuschläge

Einzelzimmer

40 pro Person pro Tag

Frühstück

6 pro Person pro Tag

Abendessen

10 pro Person pro Tag

Zusatznacht

15 pro Person pro Tag

Kurtaxe

1,27 pro Person pro Tag

In der Zeit von 24.12. bis 5.1. sind die Preise für die Unterkunft für 20% höher!

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Wellness

Individuelles Wellness

55 für zwei Personen

Zusätzliche Stunde

15
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Ermäßigungen für Kinder

im Zimmer der Eltern.

Bis zu 4 Jahren

gratis!

Von 4-9 Jahre

50%

Von 9-12 Jahre

30%

Ermäßigungen für Kinder

im Zimmer der Eltern.

Bis zu 4 Jahren

gratis!

Von 4-9 Jahre

50%

Von 9-12 Jahre

30%
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Startseite2018-07-12T10:39:15+00:00

Aktuelle

Magische Nacht bei Kerzenlicht

1x Übernachtung im Superior Zimmer

1x Frühstück für zwei Personen

Verwöhnen Sie sich mit Wellness für Zwei für zwei Stunden

PREIS: 121 € für zwei Personen!

Anfrage
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Paket für Verliebte

2x Übernachtung mit Frühstück

2x romantisches Abendessen zu zweit

Wellness für zwei Stunden

DARILO ZA DOMOV

PREIS: 227€ pro Paar

Anfrage
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Unsere Zertifikate

Wir sind sehr zufrieden mit der Bewertung der vier Äpfel. Die vier Äpfel stehen für die Qualität der Dienstleistungen auf touristischen Bauernhöfen mit Unterkunft.

Weiterlesen

Bereits mehrere grüne Destinationen, Anbieter, Parks und Agenturen wollen einen guten Einfluss auf die Umwelt und auf die lokale Gemeinschaft haben. Sie können dem Gewinner des SLOVENIA GREEN-Logos vertrauen, da sie ein international anerkanntes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Rating haben.

Weiterlesen

Das EU-Umweltzeichen (Ecolabel flower) zeichnet sich durch Produkte oder Dienstleistungen aus, die hohe Umweltstandards und hohe Standard für Verwendbarkeit erfüllen.

Weiterlesen
Spa2018-07-12T17:03:36+00:00

Spa

The farm Marjanca also offers individual and a modern SPA. Our wellness centre offers: Finnish sauna, herbal sauna, infrared sauna, whirlpool, Kneipp bath and much more, but that is to remain a surprise. The Wellness Centre on our farm are welcome to offer the best for our guest as well as day visitors.

Finnish sauna

The Finnish sauna, is the original sauna, or proper, where the temperature can reach up to 70-100 ° C, causing an abundant perspiration from the skin, while the humidity does not exceed 10-20%, except when throwing water on the stones. To the water are sometimes added to effect balsamic essential oils such as, for example, essences of pine or eucalyptus. The stoves can be used in wood or electric. Typically the practice of sauna plans to switch to minutes in the sauna, cold baths or cold showers. For the Finns, the sauna is a place to relax physically and mentally, is not a luxury but a necessity: the Finnish sauna prevents both the psychological and physical stress, reduce pain and tension in muscles and joints, improves the functioning of the internal organs and improves the overall well-being.

turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114220
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
turisticna-kmetija-marjanca-wellness-IMG_20180704_114151

Infrared rays sauna

The warmth of infrared rays, which penetrates up to 4 inches deep into the body and heats the internal organs, has an enormous therapeutic effects on the body. Accelerate the blood circulation and metabolism, significantly increases calorie consumption. Infrared rays also contribute to faster recovery from injuries and to relieve pain in mariskaterem part of the body, but also of useful in overcoming headaches and fatigue and helps memory impairment, low or high blood pressure, loss of appetite and constipation. The advantage of infrared sauna is also that the temperatures are only about 50 to 60 degrees Celsius, so it is kind of sauna convenient and above all safer for people with cardiovascular problems.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Herbal Sauna

The Herbal sauna is one of the derivatives of the Finnish sauna. The temperature of the air in it is between 40 and 50 degrees, the relative humidity is of 60 to 65 percent. The herbal sauna contents herbs such as chamomile, lavender, eucalyptus and mint. Through gentle steam slowly released into the room and relax the nervous system is overloaded and tense muscles and the respiratory system. Due to lower the temperature of the herbal sauna is ideal for those who are not well tolerated high temperatures.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Packages2018-07-12T11:36:12+00:00

Ponudba

Weekend package for two!

Welcome drink

2× accommodation in deluxe rooms

2× overnight stay with breakfast

Individual three-hour wellness pampering

PRICE: €177 for two! Valid from 1 January 2017 onwards!

Kontakt
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Experience Easter on a farm

2× overnight stay with half board

Easter breakfast

1× all-day ticket for bathing at the Terme Olimia Spa

Easter eggs search

PRICE: €192 for two persons

Kontakt
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Environmental policy2018-08-14T09:57:29+00:00

Environmental policy

Turistična kmetija Marjanca

Environmentally friendly tourist farm
An invite for the guest to participate

Dear guests,

Marjanca Tourist Farm strives to be as environmentally friendly as possible. We are proud to be the first accommodation provider in Rogaška Slatina to be awarded the EU environment label known as the Eco-daisy. You will be seeing it around the farm where your assistance is kindly requested.

The goal of the environmentally friendly activism is a lower consumption of electricity and heating and cooling energy as well as less (unrecycled) waste. If the guests take part in this, they gain advantage since they learn how to live in an environmentally friendly way and they can start applying the saving measures at home, thus saving their money.

ECOLOGICAL MEASURES AT THE FARM

Our farm has its own “Environmental Policy” — a copy is available for the guests at the reception desk. An annex to the Policy is “Environmental objectives for this and next years”, where every year, we add what we still plan on doing in order to be even more environmentally friendly.

We have divided the measures in three parts:

a) measures for saving energy and water,

b) recycling, and

c) other areas of environmentally friendly behaviour.

ENERGY SAVING

Please, turn off the light in the bathroom when you are not there. Check if all the lights that are on in your room are necessary.

You can also save energy with TV screens by turning them off completely when you are not in your room and at night (so that they are not in standby mode). In this way, you will not be exposed to radiation, and at the same time you will save energy.

When you wish to air out your room during heating season, open the window all the way and leave it wide open for five minutes — during this time, the air in your room will switch. Do not leave the window open longer. By doing that, you will unnecessarily cool your room (and then have to warm it up again, thus unnecessarily wasting a lot of energy). The same goes for cooling in the summer: air out quickly (even many times a day), then close the window.

On the farm, temperature is regulated centrally. We start the heating in the morning, and then again around 5 pm when the guests start returning to their rooms.

FRESH AND WASTE WATER MANAGEMENT

Since the bathrooms use drinking water from the water supply, all faucets and shower heads have been affixed with nozzles which lower the water flow to 6 litres per minute without lowering the water pressure. With your help, we can save even more drinking water, so:

please, turn off the faucet while shampooing your hair, so that drinking water is not needlessly running into the drain.

If you turn off the water when brushing your teeth or when shaving, you will save between 5 and 10 litres of drinking water. Just think what such saving could mean for the water bill at home over the course of ten years (especially if there are many members of the household), if you continue doing this at home. You will find a glass in your bathroom — please use it when brushing your teeth.

We also kindly ask you to pay attention to possible water leaking into the toilet or dripping faucets in the showers or in sinks. Please, let the maid or the reception staff know as soon as possible about such an event.

If possible, use cold water, not warm water, and save energy.

We kindly ask you not to throw sanitary or toilet products of any kind into the toilet — you will find a small waste bin in the bathroom, all the products mentioned above should be disposed in this way. If used inappropriately, the toilet might clog which in consequence results in higher water consumption and a high plumbing bill.

Your towels and bedding have been carefully washed. But since we do not want to contribute to thousands of tons of washing powder used by hotels around the world daily for doing the bedding and towels, we kindly ask you to use both multiple times, if only possible.

The staff will change your towels and bedding once a week; if you wish to have your bedding changed more frequently, please let the reception know.

We pay attention to watering time, which is early in the morning or after the sun sets — in this way, less water is used since it does not evaporate as it does at noon, and at the same time, watering at these times is less stressful for the plants.

WASTE TREATMENT

The world’s sources of raw material are limited, so we kindly ask you to help us recycle. Please use the intended waste bins for the disposal of recyclable waste. You will find them on every floor and at reception. The containers are labelled well. We recycle:

PACKAGING:plastic bottles from beverages and groceries, plastic cups, plastic bags and foil, plastic packaging, tins/can from groceries and (non)alcoholic beverages, metal bottle lids, etc.

PAPERWe kindly ask that you put paper on the floor and place a waste bin on top of it — this is a sign for the maid that it is waste and she will take care of it daily. Paper is considered leaflets, wrapping paper, newspapers and cardboard packaging.

GLASS: all types of empty and clean bottles, grocery jars, glass cosmetics packaging, broken glasses and bottles.

WASTE: sweepings, food leftovers, cigarette buds, adhesive tapes, sanitary items, diapers, wet and dirty paper.

If ever in doubt what goes where, please ask for the housekeeper’s advice. It is even better if you avoid producing waste and buy products in return packaging or without packaging since this will contribute to reducing waste. We follow this principle and thus do not purchase any disposable products. You will notice in the dining room that we do not offer food in portions (jam, honey, butter, cheese, yoghurt, etc.)

A special problem for humans and the environment are hazardous waste (empty batteries, cosmetics, medicine, energy saving light bulbs, needle sticks, etc.) In order not to endanger yourself, the staff or the nature, we kindly ask you to drop these off at reception. The housekeeper will deliver it to the communal services since they collect hazardous waste.

Important:

All rooms use energy saving light bulbs. These present an especially problematic hazardous waste upon burning out since they contain mercury.

If a light bulb breaks, the extremely toxic mercury which is its main component is released. If this happens to you, hold your breath, run to the window and open it all the way. It is important not to inhale until the window has been opened. The window must remain wide open for several hours.

Nobody should enter the room where an energy saving light bulb broke for at least 15 minutes since the concentration of toxic substances is incredibly high. You can only stay again in such a room safely after 24 hours and after a thorough clean-up.

If this happens to you at home, please know that all the cleaning aids you use to clean up the broken light bulb are also specific waste.

You must not vacuum the broken glass. Every next time you use the vacuum, the vacuum would spread the microscopic particles of mercury and contaminate your home.

OTHER ENVIRONMENTAL MEASURES

We encourage our guests and employees to use public transport. On our website, you can find the instructions how to get closest to us with public transport.

The EU Eco-daisy environmental label binds us to reducing food waste. We often notice that guests overestimate their appetite and load their plates with more food they can eat. For this reason, in accordance with the European commission which awards the Eco-daisy, we have set up polite notices that ask our guests to take a small portion first to taste if they even like the dish and only then load a full portion. This prevents huge quantities of food waste which we have to throw away from guests’ plates.

A responsible attitude towards the environment encompasses an honest attitude of our farm towards the local community. We would like to encourage you to explore the surrounding towns and add variety to your stay here. Within walking or cycling distance for a half-day trip’s time, you will find many natural and cultural landmarks and a number of tourist attractions. At reception you will find leaflets about the surrounding towns and prospects about local providers of culinary and free time activities and local craftsmen as well as the list of local tourists guides you can hire for professional tours.

Everything we do here on our farm is with one purpose: to satisfy our guests with our services. We kindly ask you to fill out a questionnaire when you leave and tell us what you were satisfied with and what could still be improved. There are also a few questions about our environmentally friendly activities which are especially important for our future work.

We wish you a pleasant stay with us.

the Černogoj family

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
About the farm2018-08-14T09:57:28+00:00

About the farm

Our farm is the ideal place for everyone who likes peace and beauty of nature. It offers a beautiful view from the Boč Mountain to the Donačka Gora Mountain on the eastern side, and all the way to the Kamnik Savinja Alps in the west in nice weather.

Offer for children

All children staying with us can help with farm and household tasks, such as:

 • Feeding animals
 • Searching and collecting hen eggs
 • Helping our grandma bake bread

They can also play little rhythmic instruments, because Mrs. Tina plays piano and guitar. In addition to that, they can sing and learn new songs.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Culinary2018-08-14T09:57:29+00:00

Culinary

On our farm, we place great emphasis on our local cuisine, and if you love these, you will certainly get it. We will offer you soon as you arrive with an aperitif. For lunch you can choose from different menus. We prepare daily fresh food and ask you therefore to order the food in advance.

Our typical dishes include: wheat bread from grandmother’s time, house sausage, meat roast, cream of leek soup, rabbit in herb sauce with cooked ricotta strudel, homemade gnocchi and of course apple pie from local apples.

We must of course not forget to the noble, excellent drop of wine that was harvested and processed under the hands of the master, which is the local highlight in its own way.

Our farm also offers rooms for various celebrations. We can accept up to 60 guests at once.
Fill out the form below for additional information.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Contact2018-08-14T09:57:29+00:00

Contact

Welcome to our home. We are happy you have decided to visit our farm.

Please fill out the form below for reservations.

Date of arrival
Date of departure
Package selection:
I wish to receive the reservation confirmation via:
E-mailPhone

Po oddaji povpraševanja boste na vaš email naslov v kratkem prejeli odgovor.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

How to arrive

Direction Maribor / Celje

If you are coming from the direction of Maribor and Celje, you will arrive the traffic lights in the town Podplat. DO NOT follow the signpost for Kostrivnica but continue the street to Rogaška Slatina.

In the next round of Tekačevo take the direction to Rogatec, Zagreb. From this round you cross about 300 meters (second turn left) and you will see a blackboard – Tourist farm Marjanca. Follow the signpost through the woods and after about 500 meters you have arrived.

For better orientation, click on the map below.

Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Gallery2018-08-14T09:57:30+00:00

Gallery

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Home2018-08-14T09:57:30+00:00

We offer you…

Magic night with candlelight

1x Bed & Breakfast in Superior room for 2 persons

Wellness time for 2 persons for 2 hours

Tourist tax

PRICE: 121 € for two persons!

Request
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Romantic package for couples

2× overnight stay with breakfast

2× romantic dinner for two

Two-hour wellness relaxation

GIFTS TO TAKE HOME

PRICE: €227 for a couple

 

Request
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina

Our certificates

We are very proud of our four-apple label, the highest label of quality for tourist farms with accommodation.

Read more

An increasing number of green destinations, providers, parks and agencies want to have a good effect on the environment and the local community. The holders of the SLOVENIA GREEN label can all be trusted, since they boast with an internationally recognized label of quality and sustainability.

Read more

The ecolabel of the European Union (the flower or eco-daisy label) is given to products or services, which meet high environmental standards and high usability criteria.

Read more
Pricelist2018-07-12T10:34:11+00:00

Pricelist